Raspis i propozicije 14. sezone

Utrke :

Liga se sastoji od 8 utrka, od kojih se boduje pet najboljih. Za svaku istrčanu utrku više od pet dobivaju se po dva bonus boda. Rezultati se obrađuju na dva načina - sa starosnim i spolnim hendikepom i bez hendikepa.

Kategorije :

Proglašavaju se i nagrađuju po troje prvoplasiranih u tri kategorije: po hendikepu, apsolutno muški i apsolutno žene! Osim toga, posebno se nagrađuju mlađe kategorije, i to mlađi kadeti/kadetkinje (2005-2006.), kadeti/kadetkinje (2003-2004.), mlađi juniori/juniorke (2001-2002.) i juniori/juniorke (1999-2000.) Kategorije su otvorene, što znači da mlađa kategorija konkurira u svim starijima. Da bi se proglasili pobjednici po kategorijama, u kategoriji mora nastupiti i zadovoljiti uvjete za plasman najmanje troje natjecatelja. Uvjet za plasman je najmanje 4 otrčane utrke! Ako u kategoriji ne nastupi najmanje 3 natjecatelja sa po 4 utrke kategorija se spaja sa starijom.

Ekipe : 

Ekipa može prijaviti najmanje 3, a najviše 5 članova. U svakom kolu se računaju tri (ili manje, ako ih nije bilo troje) najbolja trkača iz svake ekipe, priznaju se svi spolni ali samo jedan starosni hendikep. Ekipa se može prijaviti najkasnije prije starta drugog kola!Za konačni poredak ekipa zbraja se pet najboljih kola. U ekipnom dijelu natjecanja nema bonus bodova! 

Nagrade :

Troje prvoplasiranih po hendikepu dobivaju pehar (pobjednik/ca) i medalje (drugi/a i treći/a). 
Tri prvoplasirana muškarca bez hendikepa dobivaju pehar (pobjednik) i medalje (drugi i treći).
Tri prvoplasirane žene bez hendikepa dobivaju pehar (pobjednica) i medalje (druga i treća).  
Tri prvoplasirana/e u mlađim kategorijama dobivaju medalje.                                                              
Tri prvoplasirane ekipe dobivaju pehar (ekipa) i medalje (svaki član ekipe). 


1. Kolo je memorijalna utrka Dejan Ljubas!

Bit će proglašeni i nagrađeni medaljama po troje prvoplasiranih u muškoj i ženskoj konkurenciji!


5. kolo je memorijalna utrka Ivan Stipaničić.

Bit će proglašeni i nagrađeni medaljama pobjednici u muškoj, ženskoj i kategoriji muških od 60 godina i više !

Startnina za svih 8 utrka iznosi 80 Kn. Ako se plaća startnina za samo jednu utrku, onda ona iznosi 20 Kn.